LT/EN/RU
Lietuvos hidrobiologų draugija
 

             Lietuvos Hidrobiologų Draugija
                 Lithuanian Society of Hydrobiologists


                      Akademijos 2, LT-08412 Vilnius

Tel.:(8~5) 263 12 12, mob.tel.: +370 687 40766

El. paštas: hidrobiologai@gmail.com;  

 

 

KVIEČIAME VISUS, KAM RŪPI LIETUVOS HIDROBIOLOGIJOS ATEITIS,

JUNGTIS Į LIETUVOS HIDROBIOLOGŲ DRAUGIJĄ!

 


Hidrobiologų veikla turi senas tradicijas. (Hidrobiologija – mokslas apie vandens gyvūnus, jų ryšį su aplinka). Visasąjunginė hidrobiologų draugija (VHBD) buvo įkurta 1964 m., o 1967 m. kovo 14 d. įkurtas šios draugijos Lietuvos skyrius. Skyrius veikė prie MA Zoologijos ir parazitologijos instituto (dabartinis VU ekologijos institutas).

1989 m. sausio 13 d. VHBD Lietuvos skyrius buvo reorganizuotas į Lietuvos hidrobiologų draugiją prie Lietuvos mokslų akademijos, o nuo 1994 m. tapo savarankiška visuomenine organizacija.

Lietuvos hidrobiologams nuo pat VHBD skyriaus įkūrimo iki 1995 m. vadovavo habil. dr. Antanas Grigelis. 1995 m., jam mirus, draugijos prezidente išrinkta dr. Eugenija Nijolė Milerienė.

Draugijos narių skaičius augo nuo 11 narių 1967 m. iki 150 pastaraisiais metais. Didžiulį mokslinį draugijos potencialą rodo tai, kad 8 jos nariai yra habilituoti daktarai, 75 – mokslų daktarai. Draugija vienija įvairaus amžiaus žmones – nuo besimokančių studentų iki garbaus amžiaus narių, jau pabaigusių aktyvią darbinę veiklą – visi jie gali per draugiją realizuoti savo idėjas ir įgūdžius.

Draugijos nariai – aukščiausios kvalifikacijos specialistai hidrobiologai, ichtiologai iš VU ekologijos, Geologijos ir Geografijos bei Botanikos institutų, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimo centro.

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare labai išaugo visuomeninių organizacijų, tarp jų ir Lietuvos hidrobiologų draugijos, reikšmė. Visuomeninės organizacijos suburia geriausius srities specialistus, kurie, nebūdami priklausomi nuo politinių srovių ar vyriausybės keitimosi, gali atlikti ekspertizes tiek vyriausybinėms tarnyboms, tiek privačioms struktūroms ar asmenims.

 


 

Visus, norinčius įsijungti į draugiją, įsigyti leidinius ar užsakomųjų darbų klausimais prašome kreiptis:

 

 

Dr. Eugenija Nijolė Milerienė

Akademijos 2, Vilnius  LT-08412

Tel.:(8~5) 272 33 74, mob.tel.: +370 687 40766

 

El. paštas: hidrobiologai@gmail.com;